Dział Obsługi Kadrowo – Płacowej

Zadania Działu:

 • świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie realizacji obowiązków kadrowych, płacowych, podatkowych, ubezpieczeniowych i sprawozdawczych związanych z zatrudnianiem pracowników i współpracowników w Grupie;
 • prowadzenie szczegółowej dokumentacji pracowniczej oraz zapewnienie jej zgodność z obowiązującymi przepisami prawa;
 • naliczanie wynagrodzeń pracowników i współpracowników;
 • współpraca i wspieranie menadżerów Grupy w realizacji procesów personalnych.

Dział Obsługi Finansowo-Księgowej

Zadania Działu:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych podmiotów Grupy;
 • sporządzanie sprawozdawczości finansowej;
 • realizacja płatności;
 • współpraca z innymi działami: konsolidacji, kontrolingu, cen transferowych, prawnym, doradztwa podatkowego.

Dział Obsługi Administracyjnej i Programów Pracowniczych

Zadania Działu:

Dział Obsługi Administracyjnej i Programów Pracowniczych obsługuje procesy administracyjne wspólne dla całej Grupy oraz negocjuje i odpowiada za realizację dostępnych w Grupie bonusów pracowniczych (świadczenia zdrowotne, karty sportowe itp.).

Zespół Wsparcia i Rozwoju SAP

Zadania Działu:

 • utrzymanie systemu SAP w Grupie;
 • świadczenie bieżącego wsparcia użytkownikom wszystkich modułów SAP w Grupie;
 • implementacja rozwiązań dostosowujących system do wymagań przepisów prawa;
 • optymalizacja i automatyzacja procesów biznesowych poprzez wdrażanie nowych narzędzi;
 • integracja SAP z systemami zewnętrznymi wykorzystywanymi w Grupie;
 • szkolenie użytkowników końcowych z obsługi systemu.