Jak pracujemy

Pracę w AZB wyróżnia sposób organizacji obsługi finansowo-księgowej i kadrowo-płacowej. Nasi pracownicy Działu FiK prowadzą pełną księgowość, a pracownicy Działu KiP pełną obsługę kadrową lub płacową określonych podmiotów, a nie tylko pojedyncze, powtarzające się procesy, jak ma to miejsce w większości centrów usług wspólnych. To pozwala na szczegółowe poznanie całej księgowości spółek / obsługi kadrowo–płacowej, zrozumienie ich działania, a dzięki temu szybszy rozwój zawodowy i większą satysfakcję z pracy. Dodatkowym atutem jest zróżnicowana działalność naszych klientów, a tym samym możliwość poznania zagadnień księgowych z bardzo wielu obszarów biznesowych.

Lata doświadczeń pozwoliły nam na stworzenie obszernej bazy wiedzy oraz zbudowanie odpowiedniej, dla tak dużej Grupy Kapitałowej, struktury organizacyjnej i metod pracy każdego działu. W AZB zatrudnionych jest obecnie ponad 50 osób. Działy są podzielone na mniejsze zespoły. Każdym z nich opiekuje się merytorycznie odpowiedzialna osoba, która wspiera pracowników swojego zespołu w codziennej pracy.

Pracujemy na systemie SAP, który oferuje szerokie możliwości analizy danych i rozszerzania funkcjonalności. Program jest stale udoskonalany przez nasz wewnętrzny Zespół Wsparcia i Rozwoju SAP, który na co dzień służy pomocą użytkownikom oraz wdraża zmiany dostosowane do wymogów prawa i potrzeb Grupy.

Nad bezpieczeństwem podatkowym, prawnym i informatycznym czuwają doradcy podatkowi, radcy prawni, informatycy i specjaliści od danych osobowych, którzy ściśle współpracują z poszczególnymi działami AZB. Dzięki temu osoby odpowiedzialne merytorycznie mają dostęp do fachowej wiedzy z innych dziedzin potrzebnej do wykonywania obowiązków, co zapewnia im bezpieczeństwo i komfort pracy.

W naszą kulturę organizacyjną wpisane jest dzielenie się wiedzą i otwarty przepływ informacji potrzebnych do wykonywania obowiązków i rozwoju zawodowego. Dbamy o dobrą atmosferę i w naszych codziennych kontaktach liczą się nie tylko sprawy merytoryczne, ale też okazywanie sobie wzajemnie szacunku i życzliwości. Z przyjemnością celebrujemy drobne uroczystości i spotkania integracyjne, które dają możliwość lepszego poznania się i oderwania od codzienności.

AZB stosuje system pracy hybrydowej - zasady i wymiar pracy zdalnej są określone w wewnętrznym regulaminie.

 

Nasze biuro

Nasze biuro mieści się na małej klimatycznej uliczce na Pradze-Południe. Można do nas z łatwością dojechać samochodem i komunikacją miejską. Biuro w 2019 roku przeszło gruntowny remont; jest nowocześnie i przyjaźnie urządzone. Nasza przytulna kuchnia z biblioteczką i tablicą luźnych ogłoszeń zachęca do wspólnych posiłków i integracji. A jeśli nie lubisz hot-desk'ów i open-space'ów, nie obawiaj się – pracujemy w pokojach, a każdy pracownik ma własne biurko.

Aktualności / Z życia AZB

Od A do Z (B)

23 maj 2023

Od A do Z (B)

To już coroczna tradycja - wyjazd integracyjny. Dla każdego coś miłego czyli połączenie relaksu i dawki wiedzy. Pracownicy AZB są coraz bardziej kreatywni. Poniższy wiersz - niespodziankę dostała od nas Pani Prezes...

Czy pochmurnie, czy słonecznie
w pracy się stawiamy grzecznie.

Czemuż to, nie bez kozery,
biuro to są nasze kąty cztery?

Otwierając drzwi od progu
wita nas sznureczek schodów.

Kto je w tempie pokonuje
smukłą talią imponuje.

Można co dwa schodki skakać,
rychło minąć z Polską plakat,

i Mazowsze, i Warszawę,
i z grajkami swojską Pragę.

I tak trzy lub piętra cztery.
Tam są nasze komputery.

Choć za drzwiami pracy trudy,
ktoś w nas wierzy: „We can do it!”

W progu wita zapach kawy.
Z miejsca klimat jest ciekawy!

Klimat wart miliony monet,
otulony z lekka w fiolet.

I też nas nie dziwi wcale,
gdy w służbowym pędząc szale

ktoś z nas natknie się na pieski.
To pupile są Agnieszki.

AZB to jest Agnieszka,
która, chociaż tu nie mieszka,

atmosfery tej jak w domu
zmącić nie da tu nikomu.

Dba o swoje dzieciąteczka,
o wygodę ich biureczka,

o kwiatuszki, smakołyki,
w dal wycieczki i torciki.

Jest Prezesem co się zowie!
Często coś do śmiechu powie.

Z uważnością próśb wysłucha.
Na problemy nie jest głucha.

Z dyplomacją nam szefuje,
z troskliwością też matkuje.

Chłodnym okiem spojrzy z boku
i mistrzynią jest small talku.

A czasami jest dziewczęciem,
co z dmuchańców skacze z wdziękiem,

z piskiem mknie kolejką w niebo
i radosna jest do tego!

Każda z cech tych podziw budzi,
co zespołem tworzy ludzi.

Nic nam przy Niej nie jest straszne.
Niechaj z nami będzie zawsze!

„Trzeba umieć iść słoneczną stroną życia” (Maria Radziewiczówna)

7 kwiecień 2023

„Trzeba umieć iść słoneczną stroną życia” (Maria Radziewiczówna)

Słodkie, świąteczne „jajeczko” okraszone nadzieją.

Nadzieja

Na­dzie­ja bywa, je­że­li ktoś wie­rzy,
Że zie­mia nie jest snem, lecz ży­wym cia­łem,
I że wzrok, do­tyk ani słuch nie kła­mie.
A wszyst­kie rze­czy, któ­re tu­taj zna­łem,
Są niby ogród, kie­dy sto­isz w bra­mie.
(…)
Nie­któ­rzy mó­wią, że nas oko łu­dzi
I że nic nie ma, tyl­ko się wy­da­je,
Ale ci wła­śnie nie mają na­dziei.
My­ślą, że kie­dy czło­wiek się od­wró­ci,
Cały świat za nim za­raz być prze­sta­je,
Jak­by po­rwa­ły go ręce zło­dziei.

                                                      Czesław Miłosz

Pierwszy dzień wiosny witamy kolejnymi sukcesami!

21 marca 2023

Pierwszy dzień wiosny witamy kolejnymi sukcesami!

Zespół WiR* świętował rozwiązanie 1000 zgłoszeń i zejście poniżej 20 otwartych zleceń.

Tę okazję SAP’owcy uczcili małymi wagarami i wspólnym śniadaniem w pobliskiej restauracji. Mile spędzony czas, wiosenna atmosfera i dobre jedzenie, pozwoliły na doładowanie baterii przed kolejnymi zadaniami.

*WIR- używany w AZB skrót oznaczający Zespół Wsparcia i Rozwoju SAP (od Wsparcie i Rozwój)